Новини

Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование

Последни новини

    Събития

Подготовка на организацията и провеждането на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование


Съгласно чл. 132, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование от учебната 2021/2022 година зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – теория и практика на професията.

В тази връзка моделите за провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование са, както следва:

  • вариант 1: писмена работа по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията); 
  • Модел с изпитни теми
  • вариант 2: писмен тест по изпитна тема (част по теория на професията) и индивидуално задание по практика (част по практика на професията); 
  • Модел с писмен тест
  • вариант 3: защита на дипломен проект в теоретичната част и защита на дипломен проект в практическата част. 
  • Модел със защита на дипломен проект

Моделите имат за цел да представят систематизирано и достатъчно начините на провеждане на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация и са оформени във формат, подходящ за ученици и техните родители, които следва да направят своя информиран избор.


Автор: Админ

Публикувано на: 07.12.2021 г. Видяно: 70 пъти