Профил на купувача

Предстоящи ремонтни дейности относно смяна на подови настилки и текущ ремонт на класни стаи, административни помещения и частичен ремонт на покрива на ПГИ - гр. Перник
Обява за ремонтни дейности
Публична покана за извършване смяна на подови настилки в ПГИ - гр.Перник
Публична покана за извършване на текущ ремонт в ПГИ - гр.Перник в ПГИ - гр.Перник
Срок на валидност на публичната покана: 28.07.2014 г. - Изтекъл