Нашите успехи

Национални олимпиади

2023 г. Мирослав Мирчев от XII клас - Лауреат на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и VII-мо място в главното индивидуално класиране - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Мартин Величков от XII клас - Лауреат на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и VIII-мо място в главното индивидуално класиране - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Симеон Теремков от XI клас - Лауреат на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и VI-то място в главното индивидуално класиране - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Калоян Костадинов от IХ клас - IV-то място в категория "Софтуерни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, IV-то място в главното индивидуално класиране и отлична оценка 6,00 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Николай Георгиев от VIII клас - IV-то място в категория "Софтуерни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологиии отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Веселин Григоров от Х клас - V-то място в категория "Мултимедийни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, V-то място в главното индивидуално класиране и отлична оценка 6,00 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Васко Александров от Х клас - V-то място в категория "Мултимедийни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, VI-то място в главното индивидуално класиране и отлична оценка 6,00 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Мария Малчева от Х клас - VI-то място в категория "Мултимедийни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, VII-мо място в главното индивидуално класиране и отлична оценка 6,00 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Кристиан Симеонов от XII клас - VI-то място в категория "Големи обеми от данни" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,75 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Денис Стефанов от XII клас - IХ-то място в категория "Големи обеми от данни" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,75 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Антъни Антонов от XII клас - Х-то място в категория "Големи обеми от данни" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,75 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Драгомир Попов от XI клас - Oтлична оценка 5,75 на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Калин Симеонов от XI клас - Oтлична оценка 5,75 на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Александра Младенова от X клас - класиране за Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2022 г. Драгомир Попов от X клас - I-во място в категория „Мултимедийни приложения“ на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, сребърен медал в главното индивидуално класиране и отлична оценка 6,00 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2022 г. Калин Симеонов от X клас - I-во място в категория „Мултимедийни приложения“ на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, 4-то място в главното индивидуално класиране и отлична оценка 6,00 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2022 г. Мартин Мирков от ХII клас - III-то място в категория "Големи обеми от данни" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2022 г. Денис Стефанов от ХI клас - III-то място в категория "Големи обеми от данни" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2022 г. Олег Огнянов от XII клас - VII-мо място в категория "Големи обеми от данни" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2022 г. Веселин Романов от XII клас - VII-мо място в категория "Големи обеми от данни" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2022 г. Юлиян Александров от XII клас - IХ-то място в категория "Съвременни системи за визуална информация" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2022 г. Мирослав Мирчев от XI клас - IХ-то място в категория "Съвременни системи за визуална информация" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2021 г. Симеон Теремков от IX клас - III-то в категория „Софтуерни приложения“ на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2021 г. Драгомир Попов от IX клас - III-то в категория „Софтуерни приложения“ на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2021 г. Мартин Мирков от ХI клас - V-то място в категория "Интернет на нещата" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2021 г. Олег Огнянов от XI клас - V-то място в категория "Интернет на нещата" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2021 г. Алекс Милчов от XII клас - Х-то място в категория "Разпределени уеб приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2021 г. Давид Иванов от XII клас - Х-то място в категория "Разпределени уеб приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Симеон Теремков от VIII клас - Златен медал в главното индивидуално класиране и I-во в категория „Уеб сайт“ - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Драгомир Попов от VIII клас - Сребърен медал в главното индивидуално класиране и I-во в категория „Уеб сайт“ - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Слави Асенов от ХI клас - IV-то място в категория "Интернет приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,75 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Мартин Мирков от Х клас - IV-то място в категория "Интернет приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Алекс Янев от XI клас - V-то място в категория "Мултимедийни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Александър Христов от X клас - V-то място в категория "Мултимедийни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Алекс Милчов от XI клас - VII-мо място в категория "Приложни програми" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Давид Иванов от XI клас - VII-мо място в категория "Приложни програми" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Олег Огнянов от X клас - IX-то място в категория "Мултимедийни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Юлиян Александров от X клас - IX-то място в категория "Мултимедийни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Калин Симеонов от VIII клас - участие в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Георги Руменов от VIII клас - участие в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Адриан Росенов от XII клас - Лауреат на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и I-во място в категория "Мултимедийни приложения" - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Алекс Янев от X клас - I-во място в категория "Мултимедийни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,75 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Денис Стефанов от VIII клас - I-во място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,75 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Лукас Арави от VIII клас - I-во място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Алекс Милчов от X клас - II-ро място в категория "Приложни програми" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Мирослав Мирчев от VIII клас - IV-то място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Теодор Петров от VIII клас - IV-то място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Денис Тодоров от XII клас - участие в категория "Мултимедийни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Давид Димитров от X клас - участие в категория "Приложни програми" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Мартин Мирков от IX клас - участие в категория "Приложни програми" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Веселин Романов от IX клас - участие в категория "Мултимедийни приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Слави Асенов от X клас - класиран в категория "Приложни програми" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2018 г. Мартин Мирков от VIII клас - I-во място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 6,00 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2018 г. Веселин Романов от VIII клас - I-во място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,75 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2018 г. Адриан Любенов от XI клас - участие в Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2018 г. Станислав Владимиров от XII клас - участие в Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2017 г. Веселин Николов от XI клас - Лауреат на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и VI-то място в категория "Приложни програми" - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2017 г. Ивелина Първанова от XII клас - VI-то място в категория "Приложни програми" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,75 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2017 г. Алекс Милчов от VIII клас - VII-мо място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2017 г. Слави Асенов от VIII клас - VII-мо място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2017 г. Адриан Любенов от X клас - участие в Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2017 г. Станислав Владимиров от XI клас - участие в Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2017 г. Алекс Янев от VIII клас - участие в Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2017 г. Давид Димитров от VIII клас - участие в Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2016 г. Георги Николаев от XII клас - Лауреат на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и IV-то място в категория "Приложни програми" - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2016 г. Радостин Стойчев от XII клас - IV-то място в категория "Приложни програми" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,75 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2015 г. Самуил Методиев от VIII клас - I-во място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 6,00 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2015 г. Бойко Милчев от VIII клас - I-во място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,75 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2015 г. Адриан Любенов от VIII клас - V-то място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,75 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2015 г. Александър Верчов от VIII клас - V-то място в категория "Уеб сайт" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии и отлична оценка 5,50 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2014 г. Веселин Николов от VIII клас - сребърен медалист от Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, III-то място в категория "Уеб сайт" и крайна оценка 6,00 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2014 г. Питър Василев от VIII клас - X-то място в индивидуалното класиране на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии, III-то място в категория "Уеб сайт" и крайна оценка 6,00 - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2013 г. Кристиян Здравков от XII клас - VIII-мо място в категория "Интернет приложения" на Националния кръг на олимпиадата по информационни технологии - научен ръководител г-н Людмил Велинов.

2018 г. Адриана Анастасова от XII клас - отлично представяне в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация с оценка 5,50 - научен ръководител г-н Асен Тимофеев.
2016 г. Радостин Стойчев от XII клас - отлично представяне в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация с оценка 5,69 - научен ръководител г-н Асен Тимофеев.
2016 г. Виктория Кръстанова от XII клас - класиране за Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация - научен ръководител г-н Асен Тимофеев.
2015 г. Бойко Рангелов от XII клас - VI-то място в Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизация с оценка 5,80 - научен ръководител г-н Асен Тимофеев.

2022 г. Каролина Стоянова от XII клас - участие в Националния кръг на олимпиадата по философия - научен ръководител г-жа Виктория Павлова.
2016 г. Георги Николаев от XII клас - участие в Националния кръг на олимпиадата по философия - научен ръководител г-жа Ивета Трайчева.
2014 г. Рамона Любомирова от XI клас - участие в Националния кръг на олимпиадата по философия - научен ръководител г-жа Ивета Трайчева.

2016 г. Георги Николаев от XII клас - участие в Националния кръг на олимпиадата по български език и литература - научен ръководител г-жа Венета Миткова.

2023 г. Александра Младенова от X клас - участие в Националния кръг на олимпиадата по лингвистика - ръководител Мария Томова


Национални състезания и ученически спортни игри

2018 г. Александър Милев (X клас), Силвио Седефчев (X клас) и Александър Павлов (IX клас) - златен медал (отборно) от Финалния етап на ученическите спортни игри - ръководител г-н Роман Денчев
2017 г. Александър Милев (IX клас), Силвио Седефчев (IX клас), Александър Павлов (VIII клас) и Денислав Йорданов от IX клас - златен медал (отборно) от Финалния етап на ученическите спортни игри - ръководител г-н Роман Денчев
2017 г. Силвио Седефчев от IX клас клас - сребърен медал в индивидуалното класиране от Финалния етап на ученическите спортни игри - ръководител г-н Роман Денчев
2016 г. Александър Милев (VIII клас), Силвио Седефчев (VIII клас), Денислав Йорданов (VIII клас) и Симеон Славчев от X клас - сребърен медал (отборно) от Финалния етап на ученическите спортни игри - ръководител г-н Роман Денчев
2014 г. Емили Стаменова (X клас), Лорета Недялкова (X клас) и Христина Викторова от X клас - златен медал (отборно) от Финалния етап на ученическите спортни игри - ръководител г-жа Васила Велчева
2013 г. Емили Стаменова (IX клас), Лорета Недялкова (IX клас) и Христина Викторова от IX клас - IX-то място (отборно) от Финалния етап на ученическите спортни игри, а Лорета Недялкова и Емили Стаменова - 5-то и 6-то място в индивидуалното класиране - ръководител г-жа Васила Велчева

2017 г. бронзов медал от републиканското първенство по футбол за ученици в категория 8-10 клас - ръководител г-н Роман Денчев

2016 г. Ивелина Първанова от XI клас - IV-то място от Националното състезание по счетоводство - научен ръководител г-жа Павлина Борисова.

2016 г. Ивелина Първанова и Йоана Йосифова от XII клас - отлични оценки 5,50 от Националното състезание по природни науки и екология” - ръководител Цветанка Драгомирова.

2023 г. Калоян Костадинов от Х клас - II-ро място в категория "Софтуерни приложения" на Националното състезание по информационни технологии "Джон Атанасов" - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2023 г. Николай Георгиев от IX клас - II-ро място в категория "Софтуерни приложения" на Националното състезание по информационни технологии "Джон Атанасов" - научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Слави Асенов от XII клас - II-ро място в категория "Интернет приложения" на Националното състезание по информационни технологии "Джон Атанасов"- научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Мартин Мирков от XI клас - II-ро място в категория "Интернет приложения" на Националното състезание по информационни технологии "Джон Атанасов"- научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Алекс Милчов от XII клас - IV-то място в категория "Интернет приложения" на Националното състезание по информационни технологии "Джон Атанасов"- научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2020 г. Давид Иванов от XII клас - IV-то място в категория "Интернет приложения" на Националното състезание по информационни технологии "Джон Атанасов"- научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Давид Иванов от XI клас - VIII-мо място в категория "Приложни програми" на Националното състезание по информационни технологии "Джон Атанасов"- научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2019 г. Мартин Мирков от X клас - VIII-мо място в категория "Приложни програми" на Националното състезание по информационни технологии "Джон Атанасов"- научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2017 г. Веселин Николов от XII клас - I-во място в категория "Приложни програми" на Националното състезание по информационни технологии "Джон Атанасов"- научен ръководител г-н Людмил Велинов.
2017 г. Денислав Димчев от XII клас - I-во място в категория "Приложни програми" на Националното състезание по информационни технологии "Джон Атанасов"- научен ръководител г-н Людмил Велинов
2017 г. Валентин Юлиянов от XII клас - IV-то място в категория "Интернет Приложения" на Националното състезание по информационни технологии "Джон Атанасов"- научен ръководител г-н Людмил Велинов
2017 г. Антон Свиларски от XII клас - IV-то място в категория "Интернет Приложения" на Националниото състезание по информационни технологии "Джон Атанасов"- научен ръководител г-н Людмил Велинов


УТФ

2022 г. I-во място в категория „Млад счетоводител” за Красимира Тодорова - ръководител г-жа Симона Кирилова.
2022 г. I-во място в категория „Уеб сайт” за Веселин Романов, Кристиян Любенов и Мариян Стефанов - ръководител г-жа Симона Кирилова.
2021 г. II-ро място в категория „Млад счетоводител” за Белослава Методиева - ръководител г-жа Симона Кирилова.
2020 г. III-то място в категория за най-добър уеб сайт за учебно предприятие "Обиколи света" - ръководител г-жа Симона Кирилова.
2018 г. III-то място в категория за най-добър уеб сайт за учебно предприятие "ServiceIT" - ръководител г-жа Румяна Боянова.
2017 г. I-во място в категория за най-добър уеб сайт за учебно предприятие „Даймъндс уединг” - Сватбена агенция - ръководител г-жа Симона Кирилова.
2016 г. III-то място в категория за най-добър уеб сайт за учебно предприятие "Гранде вино" - ръководител г-жа Румяна Боянова.