Ръководство

Тук може да се запознаете с ръководството на ПГИ - гр. Перник

Г-н Андрей Павлов

Г-н Андрей Павлов

Заместник-Директор по УПД
Г-жа Евдокия Любомирова

Г-жа Евдокия Любомирова

Заместник-Директор по УД
Г-жа Мария Томова

Г-жа Мария Томова

Заместник-Директор по УД