Ученически практики

Критерии за подбор на фирми-партньори за участие в проект "Ученически практики - Фаза 1"

Критерии за подбор на ученици за участие в проект "Ученически практики - Фаза 1"

ПГИ стратира участие в проект "Ученически практики"

ПГИ приключи участието си в проект "Ученически практики"