НП "Иновации в действие"

НП „Иновации в действие“

Учебната 2019/2020 година - Професионална гимназия по икономика взе участие по НП „Иновации в действие“

Във връзка с изпълнение на модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“ по НП „Иновации в действие“, Професионална гимназия по икономика извърши двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики със СУ „Константин Величков“, гр. Пловдив и представи пред преподаватели и ученици от Земеделска професионална гимназия „Климент Аркадиевич Тимирязев“, гр. Сандански работата си по проект „Умни класни стаи за привлекателно образование и професионален успех“.

В периода 14-16.10.2019 г пет преподаватели от СУ „Константин Величков“, гр. Пловдив посетиха иновативни уроци по общообразователни предмети в ПГИ. При посещенията гостите се запознаха с работата на нашите иновативни учители и приложението на използваните образователни платформи. От своя страна учителите от СУ представиха пред педагогическите специалисти от ПГИ игровите методи, които използват в своята иновация.

В периода 21-23.10.2019 г 3 преподаватели и 5 ученици от ПГИ училище посетиха СУ „Константин Величков“, гр. Пловдив, където се запознаха с проекта „Иновативни практики в действие“, разгледаха иновативната образователна среда и посетиха иновативни уроци, с демонстрация на иновативни игрови методи.

В периода 06-08.11.2019 г 4 преподаватели и 4 ученици от ЗПГ „Климент Аркадиевич Тимирязев“, гр. Сандански посетиха Професионална гимназия по икономика и се запознаха с работата ни по проект „Умни класни стаи за привлекателно образование и професионален успех“. Иновативните учители от нашата гимназия представиха образователните платформи, с които работят и иновативната образователна среда.

При осъществените обмени с колегите от Пловдив и Сандански, бяха обсъдени използваните ресурси, предимствата им за учители и ученици. Бе споделено мнение от учениците как иновативните уроци ги мотивират да учат повече, да надграждат своите комуникативни и дигитални умения и навици, както и да формират в себе си критично мислене.

Учебната 2020/2021 година - Професионална гимназия по икономика за втора година се включи в НП „Иновации в действие“

В периода 25-28.05.2021 г. Професионална гимназия по икономика посрещна учители и ученици от Професионалната държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев", гр. Свищов и от Професионалната гимназия по икономика „Иван Илиев“, гр. Благоевград. По време на организирания семинар, гостите се запознаха с прилаганите иновации в нашето училище, както и с работата на иновативните учители в гимназията ни. Посетиха учебни часове по Чужд език по професията (г-жа Гергана Христова), Работа в учебно предприятие (г-жа Симона Кирилова), Право (г-жа Николина Димитрова), Мениджмънт на предприятието (г-жа Десислава Асенова), в които гостуващите ученици имаха възможността да се включат активно. Часовете бяха посетени и от експерт на РУО - Перник. Иновативните учители от ПГИ представиха пред гостите използваната от тях иновативна образователна среда – иновативни уроци по професионални учебни предмети и използване на облачни технологии в процеса на обучение, предимствата от тяхното използване и възможностите, които те дават на учениците за развиване на креативността и комуникационните им умения.

В периода 08.06-11.06.2021 г. 3 учители и 5 ученици от Професионална гимназия по икономика посетиха Професионалната държавна търговска гимназия "Димитър Хадживасилев", гр. Свищов по национална програма „Иновации в действие“. Гостуваха също така учители и ученици от Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“, гр. Русе. Срещата започна с кръгла маса, на която нашето училище и училището от Свищов представиха същността на своите идеи, а екипът от Русе изрази увереност, че ще придобие нов опит в рамките на обмена на добри практики. В следващите дни домакините представиха открити уроци с използване на технологии по Счетоводство на предприятието - УП (г-жа Диана Илиева-Атанасова), Графичен дизайн (г-н Цветелин Борисов) и Английски език (г-ца Милена Георгиева) и демонстрираха приложението на т. нар. „Педагогика на освобождението“ в час по География (г-н Альоша Кушлов) и Предприемачество (г-жа Юлия Величкова), като в часа по Предприемачество активно участие взеха нашите ученици заедно с учениците от Русе и Свищов, като различният стил на провеждане на часа свали границите между тях, помогна им да се сработят и да изготвят прекрасни крайни продукти. Часовете бяха посетени онлайн и от експерт на РУО – Велико Търново.

При посещението ни в Свищов взехме участие в отбелязването на Деня на икономиста – 11-ти юни, и така по повод нашия общ празник се събрахме едновременно представители на три икономически училища в България.

Ползотворните разговори между учителите спомогнаха за най-важното – използване на технологиите като средство за мотивация на учениците и раждане на нови идеи как може да бъде разнообразен учебният процес така, че да бъде най-интригуващ и полезен за учениците.

Учебната 2021/2022 година – за трета поредна година Професионална гимназия по икономика участва в националната програма

Партньори на нашето училище са Професионална гимназия по икономика и мениджмънт "Йордан Захариев", гр. Кюстендил и Профилирана гимназия "Иван Сергеевич Аксаков", гр. Пазарджик. В периода 12-15.04.2022 г Професионална гимназия по икономика ще бъде домакин на срещата между училищата.

Банер на проекта
Снимки от проекта
Сътрудничество между ПГИ - гр. Перник, ПДТГ - гр. Свищов и ПГИ - гр. Благоевград
Двустранно сътрудничество между ПГИ - гр. Перник и СУ "Константин Величков" - гр. Пловдив
Обмяна на иновации между ПГИ - гр. Перник и ЗПГ "Климент Аркадиевич Тимирязев - гр. Сандански"