Обществен съвет

1. Живко Желев - Председател - родител
2. Надежда Николова - Член - родител
3. Миряна Славчева - Член - родител
4. Росица Симеонова - Член - представител на финансиращ орган
5. Таня Бегова - Член - представител на работодатели