Обществен съвет

1. Цветелина Миланова - Председател - родител
2. Албена Николова - Член - родител
3. Асен Асенов - Член - родител
4. Десислава Лазарова - Член - родител
5. Елизабета Асенова - Член - родител
6. Росица Симеонова - Член - представител на финансиращ орган
7. Таня Бегова - Член - представител на работодатели