Класове

VIIIa

Класен ръководител: Десислава Асенова Специалност: Бизнес администрация Професия: Офис-мениджър Учебен план

VIIIб

Класен ръководител: Надежда Исакова Специалност: Икономическа информатика Професия: Икономист-информатик Учебен план

VIIIв

Класен ръководител: Гергана Христова Специалност: Електронна търговия Професия: Организатор интернет приложения Учебен план

VIIIг

Класен ръководител: Цветанка Драгомирова Специалност: Търговия - обучение чрез работа Професия: Икономист Учебен план

IXa

Класен ръководител:Наташа Соколова Специалност: Банково дело Професия: Финансист Учебен план

IXб

Класен ръководител: Николай Георгиев Специалност:Икономика и мениджмънт Професия: Икономист Учебен план

IXв

Класен ръководител: Светла Попатанасова Специалност: Икономическа информатика Професия: Икономист-информатик Учебен план

IXг

Класен ръководител: Надежда Славева Специалност: Търговия - обучение чрез работа Професия: Икономист Учебен план

Xa

Класен ръководител: Асен Тимофеев Специалност: Банково дело Професия: Финансист Учебен план

Класен ръководител: Зоя Петрова Специалност: Митническа и данъчна администрация и Оперативно счетоводство Професия: Данъчен и митнически посредник и Оперативен счетоводител Учебен план

Класен ръководител: Лиляна Владова Специалност: Икономическа информатика Професия:Икономист-информатик Учебен план

XIa

Класен ръководител: Нели Живкова Специалност: Банково дело Професия: Финансист Учебен план

XIб

Класен ръководител: Роман Денчев Специалност: Митническа и данъчна администрация Професия: Данъчен и митнически посредник Учебен план

XIв

Класен ръководител: Даниела Джелепова Специалност: Оперативно счетоводство Професия: Оперативен счетоводител Учебен план

XIг

Класен ръководител: Румяна Ачанова Специалност: Икономическа информатика Професия: Икономист-информатик Учебен план

XIд

Класен ръководител: Елена Вучкова Специалност: Икономическо информационно осигуряване Професия:Икономист-информатик Учебен план

XIIa

Класен ръководител: Ивета Трайчева Специалност: Банково дело Професия: Финансист Учебен план

XIIб

Класен ръководител: Румяна Боянова Специалност: Митническа и данъчна администрация Професия: Данъчен и митнически посредник Учебен план

XIIв

Класен ръководител: Симона Кирилова Специалност: Оперативно счетоводство Професия: Оперативен счетоводител Учебен план

XIIг

Класен ръководител: Людмил Велинов Специалност: Икономическа информатика Професия: Икономист-информатик Учебен план

XIIд

Класен ръководител: Венета Стоянова Специалност: Застрахователно и осигурително дело Професия: Финансист Учебен план