Графици

График за провеждане на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - сесия август-септември 2023
График за провеждане на задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация - сесия май-юни 2023

График за провеждане на поправителен изпит за самостоятелна форма на обучение през м. юни за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение през м. юни за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на поправителни изпити за самостоятелна форма на обучение през м. юни за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение през м. април за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на поправителни изпити за самостоятелна форма на обучение през м. април за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение през м. февруари за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на приравнителни изпити за самостоятелна форма на обучение през м. февруари за учебната 2022/23 г.

График на изпита за оценяване по компонента "Говорене" по чужд език - Английски език от НВО за X клас за учебната 2022/2023 г.

График за провеждане на входни равнища за I срок за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на допълнителен час на класа за II срок за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на класни работи за II срок за учебната 2022/23 г.
График за консултации на учителите за II срок за учебната 2022/23 г.
График за дежурство на педагогическите специалисти за II срок за учебната 2022/23 г.
График за приемно време на педагогическите специалисти за консултации с родители за II срок за учебната 2022/23 г.
График за обучение на учениците по БДП за учебната 2022/23 г.
Заповед за организиране и провеждане на Час за спортни дейности II срок на учебната 2022/23 г.

График за провеждане на поправителен изпит за самостоятелна форма на обучение през м. ноември за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на приравнителни изпити за дневна форма на обучение през м. ноември за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на приравнителни изпити за дневна форма на обучение през м. ноември за учебната 2022/23 г., считано от 14.11.2022 г.
График за провеждане на приравнителни изпити за САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (сесия октомври-ноември) през учебната 2022/23 г.
График за провеждане на приравнителни изпити за САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (сесия октомври-ноември) през учебната 2022/23 г., считано от 14.11.2022 г.
График и Заповед за провеждане на изпитни сесии за САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за учебната 2022/23 г.

График за провеждане на изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение през м. ноември за учебната 2022/23 г.