Графици

График за провеждане на входни равнища за I срок за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на допълнителен час на класа за I срок за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на контролни работи за I срок за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на класни работи за I срок за учебната 2022/23 г.
График за консултации на учителите за I срок за учебната 2022/23 г.
График за дежурство на педагогическите специалисти за I срок за учебната 2022/23 г.
График за приемно време на педагогическите специалисти за консултации с родители за I срок за учебната 2022/23 г.

График за обучение на учениците по БДП за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на поправителен изпит за самостоятелна форма на обучение през м. ноември за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на приравнителни изпити за дневна форма на обучение през м. ноември за учебната 2022/23 г.
График за провеждане на приравнителни изпити за дневна форма на обучение през м. ноември за учебната 2022/23 г., считано от 14.11.2022 г.
График за провеждане на приравнителни изпити за САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (сесия октомври-ноември) през учебната 2022/23 г.
График за провеждане на приравнителни изпити за САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ (сесия октомври-ноември) през учебната 2022/23 г., считано от 14.11.2022 г.
График и Заповед за провеждане на изпитни сесии за САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ за учебната 2022/23 г.

График за провеждане на изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение през м. ноември за учебната 2022/23 г.