Ученически съвет

Тук може да видите отговорниците на класовете за учебната 2020/2021 г.

Отговорници на класовете:

1. Нанси Владимирова Владимирова – VІІІ а клас
2. Мария Бориславова Малчева – VІІІ б клас
3. Георги Александров Йорданов - VІІІ в клас
4. Валентина Светославова Корчева – VІІІ г клас
5. Мишел Михайлова Стоянова – IX а клас
6. Весела Валентинова Каменова – IX б клас
7. Янина Бориславова Цамбова - IX в клас
8. Ива Петрова Страшимирова – IX г клас
9. Кръстияна Владица Маринкович – Х а клас
10. Михаела Христова Стоянова – Х б клас
11. Мария-Магдалена Христова Йорданова - Х в клас
12. Мария Светлинова Ефтимова – Х г клас
13. Габриела Бисерова Григорова – ХI а клас
14. Белослава Евгениева Методиева – ХI б клас
15. Денис Илиянов Илиев - ХI в клас
16. Каролина Владимирова Стоянова – ХI г клас
17. Валерия Валериева Асенова – ХIІ а клас
18. Памела Атанасова Шаркова – ХIІ б клас
19. Давид Иванов Димитров – ХIІ в клас
20. Петя Крумова Петрова – ХIІ г клас