Учители

Тук можете да видите всички учители на ПГИ - гр. Перник

Асен Тимофеев

История и цивилизации

Ася Крумова

Математика, Информатика

Венета Миткова

Български език и литература

Виолета Евтимова

Математика

Гергана Христова

Английски език

Даниела Джелепова

География и икономика

Деница Арнаудова

ФДК, ФПП, ДДП и Микроикономика

Десислава Асенова

Счетоводство

Евелина Миланова

Български език и литература, Чужд език по професията

Елена Василева

Английски език

Елена Вучкова

Физическо възпитание и спорт

Елка Манова

Счетоводство

Зоя Петрова

Български език и литература

Ивета Трайчева

Философски цикъл

Лиляна Владова

Английски език

Людмил Велинов

ИТ, ИИ, КАОС, ПАЕ

Мирослава Мирчева

Педагогически съветник

Надежда Исакова

Английски език

Надежда Славева

Счетоводство

Наташа Соколова

Биология и здравно образование

Нели Живкова

Математика

Николай Георгиев

Физическо възпитание и спорт

Роман Денчев

Физическо възпитание и спорт

Росица Шишева

Информатика , ИТ , ИИ

Румен Тодоров

ИТ, Програмиране и АЕ, КАОС, ИИ

Румяна Боянова

Информатика , ИТ , ИИ

Светла Попатанасова

Физика и астрономия

Севделина Янева

Английски език

Симона Кирилова

Счетоводство

Теменуга Огнянова

Маркетинг , Бизнес комуникации