Учители

Тук можете да видите всички учители на ПГИ - гр. Перник

Ася Крумова

Математика, Информатика

Виктория Павлова

Философия

Гергана Христова

Английски език

Деница Арнаудова

ФДК, ФПП, ДДП и Микроикономика

Десислава Асенова

Счетоводство

Детелина Стоянова

География и икономика

Евелина Миланова

Италиански език

Елена Василева

Английски език

Елена Вучкова

Физическо възпитание и спорт

Емануил Здравков

История и цивилизации

Ивета Трайчева

Философски цикъл

Лилия Максимова

Испански език

Лиляна Владова

Английски език

Людмил Велинов

ИТ, ИИ, КАОС, ПАЕ

Людмила Петрова

Педагогически съветник

Мая Стоилкова

Български език и литература

Надежда Исакова

Английски език

Надежда Славева

Счетоводство

Наташа Соколова

Биология и здравно образование

Нели Живкова

Математика

Николай Георгиев

Физическо възпитание и спорт

Ралица Христова

Български език и литература

Роман Денчев

Физическо възпитание и спорт

Росица Шишева

Информатика , ИТ , ИИ

Румен Тодоров

ИТ, Програмиране и АЕ, КАОС, ИИ

Румяна Боянова

Информатика , ИТ , ИИ

Светла Попатанасова

Физика и астрономия

Севделина Янева

Английски език

Симона Кирилова

Счетоводство