Видео от медииите

Изключителен успех за Георги Николаев и Радостин Стойчев на Националната олимпиада по информационни технологии през 2016 г.