Новини

Людмил Велинов е удостоен с ежегодната награда ``Константин Величков`` на МОН

Последни новини

    Събития

Людмил Велинов е удостоен с ежегодната награда ``Константин Величков`` на МОН


Със Заповед № РД 09-3797/25.10.2021 г. на акад. Николай Денков – министър на образованието и науката г-н Людмил  Велинов – старши учител по теоретично обучение в Професионална гимназия по икономика град Перник е удостоен с ежегодната награда „Константин Величков“ в категория „Работа с ученици с изявени дарби“.

Високото отличие за постигнатите резултати в професионалната дейност и принос в системата на българското образование, с което е удостоен г-н Велинов, е по предложение на на РУО – Перник, като мотивите са следните:

Г-н Велинов притежава отлична методическа подготовка. Проявява новаторство в образователно-възпитателния процес, използва разнообразни интерактивни методи и съвременни технически средства в обучението. Умее да мотивира учениците за активно участие не само в урочната, но и в извънкласната дейност.

Под ръководството и с активната помощ на г-н Велинов ученици от ПГИ град Перник ежегодно участват в олимпиадите по информационни технологии и постигат отлични резултати. През последните седем години 51 възпитаници на училището са класирани на призови места на Национални олимпиади по информационни технологии и Националното състезание по информационни технологии „Джон Атанасов“.

През учебната 2020/2021 г. ученици, обучавани от г-н Велинов печелят трето и пето място на Националната олимпиада по информационни технологии. На Националния есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов" ученици са класирани  на второ и четвърто място в категория "Интернет приложения", на Националния пролетен турнир по информационни технологии - гр. Велико Търново – на второ място в категория "Интернет приложения, а на Софтуниада 2021- на четвърто място в категория „Уeб проекти“.

През учебната 2019/2020 г. учениците на г-н Велинов постигат изключителен успех на 18-та Национална олимпиада по информационни технологии. Те печелят 11 награди: златен и сребърен медал в индивидуалното класиране, първо място в категория „Уеб сайт”, четвърто място в категория „Интернет приложения”, пето и девето в категория „Мултимедийни приложения”, седмо място в категория „Приложни програми“ и шест отлични оценки в крайното индивидуално класиране. 

През 2018/2019 учебна година под ръководството на г-н Велинов ученици от ПГИ град Перник печелят две първи места (категории „Уеб сайт“ и „Мултимедийни приложения“), едно второ (категория „Приложни програми“) и едно четвърто място (категория „Уеб сайт“) на Националната олимпиада по информационни технологии – 2019 г. Негов ученик става лауреат на Националната олимпиада с оценка 6,00. При класирани дванадесет ученици за националния кръг 7 от тях получават крайна оценка „Отличен“. 

През 2017/2018 учебна година ученици на г-н Велинов печелят първо място в категория „Уеб сайт“ на Националната олимпиада по информационни технологии – 2018 г. като един от тях се класира на четвърто място в главното индивидуално класиране. През същата учебна година двама негови ученици завоюват първо място в категория „Приложни програми“ на Националния есенен турнир по ИТ „Джон Атанасов“ в град София.

Освен с учениците г-н Велинов работи целенасочено и с родителите. Активно участва в обучението от разстояние в условията на извънредна ситуация и подпомага както учениците така и своите колеги.

В работата си г-н Велинов успява да достигне до всеки ученик, като развива емоционалната и познавателна интелигентност на учениците.

Дългогодишната му работа е доказателство за притежаваните от г-н Велинов личностни качества – високо чувство за отговорност, инициативност, креативност, всеотдайност и преди всичко отлични професионални умения.

Със своята целенасочена дейност творческата и иновативна личност на г-н Людмил Велинов подпомага развитието и модернизирането на българското образование.

Поздравления и благодарности за постигнатото от г-н Людмил Велинов!

Източник: РУО - Перник


Автор: Админ

Публикувано на: 02.11.2021 г. Видяно: 142 пъти