Новини

Дейности по трансграничен проект Регион на младежкото участие

Последни новини

    Събития

Дейности по трансграничен проект Регион на младежкото участие


Ученици на ПГИ - Перник активно реализират дейности по Проект „Регион на младежкото участие”, №СВ007.2.22.028, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИИП България-Сърбия. На този етап от проекта дейностите се изразяват в разработването на мрежови проекти по теми, избрани на обучение в гр. Белоградчик през м. декември 2019 г. Участници в проекта са училища от българо-сръбския граничен регион, като ПГИ-Перник предварително бе избрано за училище-партньор.
В началото на месец февруари 2020 г. ученичките Габриела Григорова от Х а клас и Каролина Стоянова от Х г клас започнаха работа по мрежови проект „Здравословна храна - 3,2,1 СЕГА!“. Целта на проекта е да пробуди съзнанието на младежите относно проблема, свързан със здравословното хранене, както и да се утвърди значимостта му като обществена тема. Идеята е да се представи същността на здравословния начин на живот чрез ралични иновативни методи, игри, обучения и други дейности, а това е предпоставка за опазването на общественото здраве. Може да се запознаете със здравословния начин на живот, като разгледате изработения от момичетата флаер по темата:

Във връзка с дейностите по мрежови проект "Здравословна храна"  се обявява конкурс на тема „Здравословно хранене“, който ще се проведе в 3 направления:
1. Есе
2. Снимка
3. Рисунка
Целта на организаторите от ПГИ - Перник е да провокират креативността на своите съученици, като ги подтикнат към създаването на свои материали по темата или към представянето на лично виждане за здравословното хранене.
Всеки ученик може да вземе участие във всяко едно от трите направления, като участва само с по 1 материал за съответната категория. Допуска се комбиниране на направленията Есе/Снимка или Есе/Рисунка, като комбинираното участие ще се оценява по различен критерий.

Спечелилите ще бъдат отличени с грамоти. Краен срок за участие – 28.05.2020 г. Работите могат да се изпращат на адрес: healthlifepgi1962@gmail.com
Цялостната дейност на учениците по мрежовите проекти можете да видите на адрес: http://www.fyc-vidin.org/ryp/bg

 


Автор: Ивета Трайчева

Публикувано на: 19.05.2020 г. Видяно: 501 пъти