Новини

Преустановяване извършването на административни услуги от ПГИ!!!

Последни новини

    Събития

Преустановяване извършването на административни услуги от ПГИ!!!


Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение за периода до 13 април 2020 г., училището преустановява извършването на административни услуги, свързани с издаване на дубликати на документи за завършена степен на образование и/или документи за придобита професионална квалификация, както и на други удостоверителни документи. Дубликати на документи за завършена степен на образование и/или документи за придобита професионална квалификация ще се издават по изключение, само когато това е от особено важен интерес за лицата и забавянето на издаването ще доведе до значителни щети за тях или сериозно накърняване на интересите им. В този случай заинтересованите лица заявяват желаната услуга чрез лицензиран пощенски оператор или на имейла на училището, като обосновават неотложната си нужда от издаването му в този момент и задължително оставят телефон за връзка. Заявления, които не са мотивирани ще бъдат разглеждани след отмяна на извънредното положение в Република България. Заявителите, чиито искания са уважени ще получат искания документ от служител на училището, след предварително уговорени дата и час, без да бъдат допускани до помещенията в сградата на  ПГИ - град Перник
Всички новопостъпили документи в училището ще се разглеждат след 13 април 2020 г., ако извънредното положение не бъде продължено. По изключение, ще се образуват преписки и разглеждат документи, само когато това е от изключителна важност за лицето, което ги е подало.


Автор: Админ

Публикувано на: 18.03.2020 г. Видяно: 407 пъти