Новини

Дистанционно обучение в ПГИ

Последни новини

    Събития

Дистанционно обучение в ПГИ


Уважаеми ученици и родители, 
от 9.00 часа на 16.03.2020 г. започва дистанционното обучение в Професионална гимназия по икономика. Графикът, по който ще се извършва обучението, ще бъде изпратен от класните ръководители чрез електронния дневник и групите на класовете в социалните мрежи на всички паралелки до 20.00 часа на 15.03.2020 г. Обучението ще се извършва предимно чрез виртуални класни стаи.
За учениците, които до сега не са се обучавали в дигитална среда, учителите, които преподават във вашата паралелка са създали виртуални класни стаи и ще ви поканят да се присъедините. Учениците, които и към  настоящия момент се обучават във виртуални класни стаи, продължават обучението си както обикновено. 
При проблем или нужда от съдействие се обръщайте към класните ръководители или към ръководството на училището на тел.: 0879401087 или на е-mail: pgi_1962@abv.bg
Уважаеми ученици и родители!
Уверявам Ви, че целият педагогически колектив полага всички необходими усилия, за да организира дистанционно обучение на много високо ниво. Използваме натрупания през последните две години опит за работа с електронно съдържание в дигитална среда, което прилагаме в иновативно обучаващите се паралелки, за да предложим дистанционно обучение за всички ученици в нашето училище, което да бъде максимално полезно и ефективно във времето на извънредно положение в страната. 

С уважение,
инж. Румяна Иванова - директор на ПГ по икономика - гр. Перник


Автор: Румяна Иванова

Публикувано на: 15.03.2020 г. Видяно: 628 пъти