Новини

Родителска среща на 05.03.2020 г.

Родителска среща на 05.03.2020 г.


На 05.03.2020 година от 17:30 часа да се проведе родителска среща на VIII, IX и X,  XI и XII клас за II учебен срок на учебната 2019/2020 година.
Класният ръководител да запознае родителите с:
-    Графиците на училището за II учебен срок;
-    Промяна в Правилника за дейността на ПГИ;
-    Резултатите и дисциплината на учениците.


Автор: Админ

Публикувано на: 25.02.2020 г. Видяно: 523 пъти