Новини

ПГИ участва в трансграничен проект

Последни новини

    Събития

ПГИ участва в трансграничен проект


В периода 09.12-13.12.2019 г. се проведе обучение в гр. Белоградчик по Проект „Регион на младежкото участие”, №СВ007.2.22.028, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИИП България-Сърбия. Обучението е една от дейностите по проекта, чрез който се цели подобряването на  младежкото самоуправление в целия българо-сръбски граничен регион. Г-жа Ивета Трайчева и г-жа Симона Кирилова преминаха курс на обучение за младежки работници, а учениците Каролина Стоянова от Xг клас и Габриела Григорова от Xа клас бяха успешно подготвени за младежки лидери на Ученическия парламент. В резултат на тази дейност те ще могат да подкрепят органите на ученическото самоуправление в училище, както и да разработват мрежови проекти и събития.

Обученията включваха интерактивни методи и техники за активно функциониране на Ученическия парламент, практически насоки за работа в мрежи и изготвянето на план за дейността, които са приложими не само в ученическото самоуправление, но и в целия образователно-възпитателен процес.

Основната цел на проекта е създаването на активни и сътрудничещи си ученически органи на самоуправление, обединяването им в трансгранична мрежа, осигуряването на методология, подходяща инфраструктура (уеб-инструменти), технически възможности и практически умения за разработването на младежки мрежови инициативи.

В изпълнението на тази цел представителите на ПГИ ще продължат да работят по останалите дейности на проекта, който е с продължителност до 16.08.2020 г. Каролина Стоянова и Габриела Григорова ще разработват мрежова инициатива по актуален проблем заедно с ученици от гр. Бор, Сърбия, подкрепени от своите ръководители.

Снимки от събитието може да видите тук

 

 


Автор: Ивета Трайчева

Публикувано на: 15.12.2019 г. Видяно: 491 пъти