Новини

Четвърто място за ученици от ПГИ – Перник в националния кръг на Международния конкурс за статистически плакат

Четвърто място за ученици от ПГИ – Перник в националния кръг на Международния конкурс за статистически плакат


Международният конкурс за статистически плакат 2018 - 2019 се организира от Международната асоциация за статистическо образование (IASE), образователната секция на Международния статистически институт (ISI). В България състезанието се провежда от Националния статистически институт (НСИ).

Инициативата има за цел да повиши статистическата култура на учениците, да провокира интереса към статистическите изследвания, да развие уменията за работа в екип, интерпретиране на статистически данни и използване на графични и математически методи за представянето им.

Конкурсът е отборен, не се допускат индивидуални участници и се провежда в три категории.

В националния кръг на конкурса Професионална гимназия по икономика гр. Перник се включи във втора категория – ученици, родени между 2000 г. и 2002 г. вкл.

Отбор „Фреш7” в състав Стефани Емилова Данева, Нагиян Салихова Пазвантова, Даниел Весков Стефанов, ученици от ХІІ клас, специалност „Оперативно счетоводство” се класира на четвърто място в своята категория.


Автор: Николина Димитрова

Публикувано на: 21.03.2019 г. Видяно: 234 пъти