Новини

Първата група ученици от ПГИ замина за своята практика в Испания

Последни новини

    Събития

Първата група ученици от ПГИ замина за своята практика в Испания


На 23.09.2018 г. замина първата група от млади и амбицирани ученици от ПГИ-Перник за Испания за своята практика в реална работна среда. Мобилността се осъществява в изпълнение на проект „Практика за Европейско бъдеще“ 2018-1-BG01-KA102-047262 по програма Еразъм+, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“, който цели повишаване на знанията и компетентността на учениците в образователни направления - „Стопанско управление и администрация“и „Приложна информатика".

Мобилността е с продължителност по 2 седмици за всяка от групите. Придобитите компетентности ще бъдат удостоверени с Europass Mobility Certificate и ECVET. След края на първата мобилност ученици ще създадат онлайн базиран сборник с бизнес кореспонденция на английски и български език. Сборникът ще бъде достъпен за ползване през уеб платформа за всеки, който има желание, след регистрация в платформата.

Участниците ще имат възможност чрез работата в реална мултикултурна среда да надграждат и да приложат на практика наученото, да придобият самоувереност в собствените си способности и да се подобрят шансовете им за успешна реализация на европейския пазар на труда.

Придружаващите учители ще окажат незаменима помощ в психологично отношение на учениците, голяма част от които за първи път ще пътуват извън България.

 


Автор: Админ

Публикувано на: 24.09.2018 г. Видяно: 2150 пъти