Новини

34 ученици от ПГИ - Перник приключиха успешно участието си в проект "Ученически практики"

Последни новини

    Събития

34 ученици от ПГИ - Перник приключиха успешно участието си в проект "Ученически практики"


34 ученици от Професионална гимназия по икономика гр. Перник завършиха успешно участието си в Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ по ОП НОИР.

Проектът цели подобряване на съответствието между професионалното образование и изискванията на бизнеса и улесняването на прехода от образование към заетост, чрез провеждане на ученически практики в реална работна среда.

В резултат от реализацията на проекта се очаква:

  • по-добри перспективи за успешна реализация на завършилите професионално образование на пазара на труда;
  • по-високи практически умения на ученици за работа в реална работна среда.

В рамките на проекта учениците от ПГИ - Перник, проведоха стаж на реално работно място за 240 часа. Напътствани, подпомагани и ръководени от наставниците си във фирмите-партньори учениците изпълняваха възложените им задачи в реална работна среда.

Всички ученици, включени в проекта успешно завършиха стажа си и получиха сертификат и стипендия в размер на 300 лв., които им бяха връчени от Директора на училището, в присъствието на наставниците, наблюдаващите учители и финансовия експерт по проекта.

 


Автор: Админ

Публикувано на: 03.09.2018 г. Видяно: 812 пъти