„Европейската седмица на професионалните умения“ - 23-27.10.2023 г.