Представителна изява на клуб ``Архимед`` - 13.03.2023 г.