Представително занятие на клуб ``Физика, здравей`` - 27.02.2023 г.