Иновационен лагер ``Предприемачество и кръгова икономикa`` - 12.12.2022 г.