Участие в Годишната среща на българските европейските клубове - 31.10-02.11.2019 г.