Тържество за края на учебната година - 28.06.2019 г.