Представителна изява на клуб по интереси Млад химик