Публична изява на групата за извънкласни дейности за занимания по интереси Общински съвет - местният парламент