Среща с фирмите партньори за дуалното обучение - 29.09.2017 г.