Награждаване на ученици за постигнати образователни и спортни постижения