Новини

Инициатива за споделяне на добри практики

Последни новини

    Събития

Инициатива за споделяне на добри практики


На 15.04.2024г. в ЦПЛР-ОДК гр.Перник се реализира втори етап на Регионалната инициатива на тема: „Добри практики в професионалното образование“. Представител на РУО- Перник беше инж. Росица Симеонова- ст. Експерт по ПОО.
   Професионална гимназия по икономика взе участие в направлението: „Компетентностен подход. Иновативни практики за развитие и използване на STEM компетентностите“.
Бяха представени добри практики от предмети по икономически дисциплини, а именно:
-  Бизнес комуникации-УП- ролеви игри за придобиване и развиване на специфични за бизнес средата езикови и комуникативни компетентности, както и умения за контролиране на емоциите.
-  Икономика на предприятието- осъществяване на  междупредметни връзки с останалите икономически дисциплини и пренос на знания, умения и отношения между тях.
-  Учебна практика по Работа в учебно предприятие- изготвяне и презентиране на проекти на база на симулативни фирми.
-  Учебна практика по търговско право- формиране на професионални компетентности за качествено прилагане на нормативната уредба в икономическата дейност на предприятието чрез работа с индивидуални и нормативни юридически актове се 
-  Учебна практика по Управление на маркетинга-РПП-  проектно базирано обучение, при което учениците работят в екипи като по тематично портфолио като решават практически проблеми, максимално близки до тези, които възникват в реалната действителност.

 


Автор: Десислава Асенова

Публикувано на: 18.04.2024 г. Видяно: 464 пъти