Участие на театралния и танцовия състав в Карлово - април 2023 г.