Новини

Представителна изява на клуб по интереси Млад химик

Последни новини

    Събития

Представителна изява на клуб по интереси Млад химик


На 28 май се проведе представителна изява на групата за преодоляване на обучителни затруднения "Млад химик" по проект "Твоят час" с ръководител г-жа Ц.Драгомирова. На изявата присъстваха учители и ръководството на Професионална гимназия по икономика.
Учениците представиха множество химични съединения с разнообразен и любопитен ефект, които впечатлиха аудиторията. Гостите от своя страна зададоха своите въпроси за структурата и свойствата на химичните елементи, използвани на изявата.
Извънкласната дейност на учениците е по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Снимки от събитието може да видите тук

 


Автор: Цветанка Драгомирова

Публикувано на: 09.07.2018 г. Видяно: 130 пъти