Новини

Представителна изява на клуб по интереси Моите бизнес мечти

Последни новини

    Събития

Представителна изява на клуб по интереси Моите бизнес мечти


На 22.03.2018 година от 13.00 часа се проведе заключителната публична изява на групата за извънкласни дейности за занимания по интереси " Моите бизнес мечти". Изявата се състоя в стая 403. В групата участват ученици от VIII а клас, спец. "Бизнес администрация", с ръководител Десислава Асенова.

Извънкласната дейност на учениците по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На изявата присъстваха:

- Г- жа Е. Любомирова- зам. – директор в ПГИ;

- Г- жа М. Томова - зам. – директор в ПГИ;

- Г-жа П. Тодорова  – учител в ПГИ – гр. Перник;

- Г-жа Т. Огнянова  – старши учител в ПГИ – гр. Перник;

- Г-жа Св. Попатанасова – старши учител в ПГИ – гр. Перник;

На заключителната изявата на групата за извънкласната дейност за занимания по интереси "Моите бизнес мечти" учениците представиха презентация на тема: "Представяне на дейността” с водещи Дейвид Йорданов  и Нелина Асенова.  Целта е да се информират гостите на изявата, с постигнатите резултати на дейността и с интересни моменти от нея. Направена бе изложба с изработените картички за Нова Година, 8-ми март,  и валентинките за 14.02.

Ръководител- Десислава Асенова

Снимки от изявата може да видите тук

 

 


Автор: Десислава Асенова

Публикувано на: 27.03.2018 г. Видяно: 227 пъти