Новини

Финансово-счетоводна работилница - 23.02.2018 г.

Последни новини

    Събития

Финансово-счетоводна работилница - 23.02.2018 г.


На 23.02.2018 година от 12.45 часа се проведе заключителната публична изява на групата за извънкласни дейности за занимания  по интереси "Финансово – счетоводна работилница". Изявата се състоя в кабинет 406. В групата участват ученици от IX а клас, спец. "Банково дело", с ръководител Надежда Славева.

Извънкласната дейност на учениците  по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На изявата присъстваха:

- Г- н  А. Павлов  - зам. – директор по УПД в ПГИ;

- Г-жа К. Симеонова – Главен счетоводител в ПГИ – гр. Перник;

 - Учители, родители и ученици от училището;

На заключителната изявата на групата за извънкласната дейност за занимания по интереси "Финансово- счетоводна работилница" учениците представиха презентация на тема: "Какво постигнахме?” с водещи Едуард Балтов и Талиa Елизабет Джиин Хътън. Целта е да се информират гостите на изявата, с постигнатите резултати на дейността и с интересни моменти от нея.

Накрая гостите на изявата получиха  информационна брошура с разнообразна и полезна информация.

Снимки от събитието може да видите тук

 


Автор: Надежда Славева

Публикувано на: 08.03.2018 г. Видяно: 387 пъти