Новини

Моите бизнес мечти

Последни новини

    Събития

Моите бизнес мечти


На 24.01.2018г. година се проведе публична изява на група за занимания по интереси " Моите  бизнес мечти " по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Целта на публичната изява беше учениците да се запознаят с това, какво е екип, какво представлява работата в екип, какви са видовете екипи и как се измерва ефективността на екипа. Да покажат на практика какво са изработили като екип.

 Публичната изява протече чрез: представяне на презентации свързани с темата:” Работа в екип” ; стратегическа игра “ Морско бедствие “ и бяха представени част от изработените картички за Нова Година. Групата изработи и подари новогодишни картички на преподавателите от ПГИ- Перник.

 

Място: ПГИ стая 403, изявата ще бъде отразена в сайта и   фейсбук страницата на училището.

Гости, които присъстваха: г-жа Иванова, г-жа Любомирова, г-жа Мирчева

Участници: учениците от ¬VIII а клас- специалност: Бизнес администрация

Ръководител: Десислава Асенова

 

Снимки от събитието може да видите тук


Автор: Десислава Асенова

Публикувано на: 13.02.2018 г. Видяно: 496 пъти