Промяна в дневния режим за 20.02.2018 г.

Утре, 20.02.2018 г. (вторник), ще има изменение в дневния режим, както следва: I смяна  1. 09:00-09:20  2. 09:30-09:50  3. 10:00-10:20  4. 10:40-11:00  5. 11:10-11:30  6. 11:40-12:00  7....


Виж повече

Валентинки за всички ученици

Учениците от 8 а клас, които участват в дейност по интереси "Моите бизнес мечти" изработиха Валентинки за всички ученици!  Десислава Асенова - ръководител на групата - им благодари за положения труд, за търпението и старанието, което показаха. ...


Виж повече

Моите бизнес мечти

На 24.01.2018г. година се проведе публична изява на група за занимания по интереси " Моите  бизнес мечти " по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и ...


Виж повече