Класове

VIIIa

Класен ръководител: Наташа Соколова Специалност: Банково дело Професия: Финансист Брой ученици: 25 Учебен план

VIIIб

Класен ръководител: Николай Георгиев Специалност: Икономика и мениджмънт Професия: Икономист Брой ученици: 21

VIIIв

Класен ръководител: Светла Попатанасова Специалност: Икономическа информатика Професия: Икономист-информатик Брой ученици: 25

IXa

Класен ръководител:Надежда Исакова Специалност: Банково дело Професия: Финансист Брой ученици: 28

IXб

Класен ръководител: Зоя Петрова Специалност: Митническа и данъчна администрация и Оперативно счетоводство Професия: Данъчен и митнически посредник и Оперативен счетоводител Брой ученици:29

IXв

Класен ръководител: Лиляна Владова Специалност: Икономическа информатика Професия: Икономист-информатик Брой ученици: 26

Xa

Класен ръководител: Нели Живкова Специалност: Банково дело Професия: Финансист Брой ученици: 25

Класен ръководител: Роман Денчев Специалност: Митническа и данъчна администрация Професия: Данъчен и митнически посредник Брой ученици:26

Класен ръководител: Даниела Джелепова Специалност: Оперативно счетоводство Професия: Оперативен счетоводител Брой ученици: 23

Класен ръководител: Румяна Ачанова Специалност: Икономическа информатика Професия: Икономист-информатик Брой ученици: 25

Класен ръководител: Елена Вучкова Специалност: Икономическо-информационно осигуряване Професия: Икономист-информатик Брой ученици: 16

XIa

Класен ръководител: Ивета Трайчева Специалност: Банково дело Професия: Финансист Брой ученици: 26

XIб

Класен ръководител: Румяна Боянова Специалност: Митническа и данъчна администрация Професия: Данъчен и митнически посредник Брой ученици: 24

XIв

Класен ръководител: Симона Кирилова Специалност: Оперативно счетоводство Професия: Оперативен счетоводител Брой ученици: 24

XIг

Класен ръководител: Людмил Велинов Специалност: Икономическа информатика Професия: Икономист-информатик Брой ученици: 24

XIд

Класен ръководител: Надежда Славева Специалност: Застрахователно и осигурително дело Професия:Финансист Брой ученици: 23

XIIa

Класен ръководител: Полина Тодорова Специалност: Банково дело Професия: Финансист Брой ученици: 18

XIIб

Класен ръководител: Елена Василева Специалност: Митническа и данъчна администрация Професия: Данъчен и митнически посредник Брой ученици: 24

XIIв

Класен ръководител: Венета Миткова Специалност: Оперативно счетоводство Професия: Оперативен счетоводител Брой ученици: 24

XIIг

Класен ръководител: Деница Арнаудова Специалност: Бизнес Администрация Професия: Офис-мениджър Брой ученици: 20

XIIд

Класен ръководител: Цветанка Драгомирова Специалност: Икономика и мениджмънт Професия: Икономист Брой ученици: 17