Графици

График за провеждане на изпитни сесии за самостоятелна форма на обучение за учебната 2017/18 г.
График на дейностите по прием на ученици след VII-ми клас за учебната 2017/18 г.