Прием след 8 клас

Тук може да видите повече информация за приема след 8 клас за учебната 2017/2018 г.


Професия „Икономист”- обучение чрез работа  /с подкрепата на фирми, които участват по австрийски проект „Дуално обучение в България”/
Специалност „Търговия” – 1 паралелка, ІІІ СПК
Системата на дуалното обучение по професия „Икономист”, специалност „Търговия” носи редица предимства както за обучаващите се, така и за компаниите-партньори. Учениците ще получат безценен теоретичен и практически опит, осигуряващ им по-големи шансове за реализация на пазара на труда. Специфичната професионална подготовка включва и изучаване на чужд език по професията, което ще помогне на учениците за реализацията им в многонационална бизнес среда. Най-значимите позитиви за учениците в дуална програма са, че тя ще им позволи да редуват теория и практика. Освен това, те ще получават и възнаграждение по трудов договор по време на обучението си в 11-и и 12-и клас, а с това ще трупат и трудов стаж. Работата в реална работна среда от 16-годишна възраст също е безценен опит, те работят наравно с по-опитни колеги и имат възможността да започнат работа веднага след завършването, без да губят време в допълнителна подготовка.
Предимствата за работодателя са, че няма да губи средства и време за подбор на персонала, както и за обучаване на нови служители. Посредством дуалното обучение фирмата ще може да подбере най-добрите и най-мотивираните ученици за свои служители, които да бъдат лоялни към нея, да допринесат с иновативни идеи за това, тя да стане по-конкурентоспособна при така динамичното развитие на икономиката в днешно време.

Професионална гимназия по икономика град Перник има партньорски взаимоотношения с Национална агенция по приходите град Перник, Национална агенция на митниците, търговски банки – ОББ, ДСК и ИАБАНК застрахователни институции – ЗАД „Армеец” ЗАД „Виктория” ДЗИ, финансово счетоводни къщи и търговски фирми в град Перник.
За всички посочени специалности Професионална гимназия по икономика разполага с висококвалифицирани специалист-учители и с необходимата материално техническа база за теоретична и практическа подготовка на учениците.

Балообразуващи предмети са: математика, български език и литература и география и икономика.
Балът се образува, като сбор от удвоената оценка по математика, удвоената оценка по български език и литература и оценката по география и икономика от свидетелството за завършено основно образование.
І критерий при равен бал – в низходящ ред по общ успех от свидетелството за завършено основно образование.
ІІ критерий – когато и след първият критерий има ученици с равен бал – в низходящ ред от оценката по история и цивилизация от свидетелството за завършено основно образование.
ІІІ критерий – когато и след вторият критерий има ученици с равен бал – в низходящ ред от оценката по биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.